9A 2017-2018

Religion

1. Fundera över följande scenario. En person har fått i uppdrag av staten att åka runt i byar och rensa ut människor för att sedan avrätta dessa. Du kan läsa om hur några av reservpolisbataljon 101 agerade på sida 7 i följande länk.

2. Koppla hur en person hade agerat i händelsen till minst två av de etiska modellerna vi arbetat med (pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik eller dygdetik). Motivera ditt svar på vilket sätt händelsen kan kopplas till en av modellerna och varför du tänker så.
Vi arbetar främst med följande förmåga ur kunskapskraven i religion:
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.Presenteras muntligt under en kortare redovisning på ca: 3 minuter
----------------------------------------------------------
17/5 Historia

När ni är färdiga med tidigare uppgifter:

Välj en av följande kortfilmer av Disney under krigsåren. Titta på filmen och svara på frågorna kopplade till filmen. Ni får arbeta i grupp.

The New Spirit (1942)
https://www.youtube.com/watch?v=eMU-KGKK6q8

1. Vad är budskapet i filmen?
2. Vad tror du är syftet med filmen?
3. Motivera syftet med filmen med en historisk koppling till vart vi befinner oss i kriget.

Der Fuehrers Face (1942) long w. intro
https://www.youtube.com/watch?v=bn20oXFrxxg

1. Vad säger filmen om synen på axelmakterna (Tyskland, Italien, Japan). Ge exempel.
2. I filmen har man roligt åt Tyskarnas semester. På vilket sätt?
3. Googla på "annual leave". Hur många dagars betald semester har man i USA idag?
4. Vad tror du syftet är med filmen? Motivera ditt svar.

Walt Disneys Education for Death (1943)
https://www.youtube.com/watch?v=6vLrTNKk89Q

1. Hur porträtteras det tyska folket i filmen? Ge exempel.
2. Vilkens perspektiv skildras i filmen?
3. Är källan användbar för oss idag? Motivera ditt svar.


16/5 Historia

Ni behöver inte lämna in frågorna skriftligt, men ni ska kunna svara på dom vid förhör så gå genom dessa under lektionspasset idag.

Länk till Gleerups: Krigslyckan vänder samt föregående sida.

1. Hitlers beslut att inleda Operation Barbarossa blir början till slutet av kriget.
Vad var Operation Barbarossa och varför är den ett misstag? Hänvisa gärna till tidigare exempel i Historien.

2. Hur avslutas kriget:
     a) i Europa

     b) i Östasien 


---------------------------------------
9/5 Arbeta med följande sidor på Gleerups. Ni behöver inte skriva ner era svar, men vi ska kunna diskutera dem muntligt.


1. Vad innebar Münchenöverenskommelsen?
 

2. Vilken av följande ideologier (imperialism, nationalism, socialism, liberalism?) ligger till grund för att Hitler lät ansluta Österrike till Tyskland och att man också tog Sudetområdet från Tjeckoslovakien?
 
3. Hur kommer det sig att Storbritannien och Frankrike inte startade krig mot Tyskland förrän Hitler angrep Polen?
 

4. När började det andra världskriget i Östasien?

5. När och varför gick USA in i kriget?
 

------------------------------------------


Svenska/Historia


Nyhetsartikel - Hitlers väg till makten

En nyhetsartikel är en form av faktatext. Du ska alltså inte ta ställning och författarens personliga åsikter får inte synas i texten.

Din nyhetsartikel ska innehålla följande delar:

 • Rubrik
 • Ingress
 • Brödtext
 • Pratminus (citat från någon fiktivt intervjuad person).

Länk till en nyhetsartikels uppbyggnad

Basera din artikel på fakta från Gleerups Historia i denna länken

 • Tänk på att du inte får nämna något som hänt efter valet 1932. Hitler är alltså inte ännu diktator och har ännu inte varit med och startat andra världskriget.
 • Artikeln ska vara skriven som om man befinner sig i något av följande länder 1932
 • Du ska välja perspektiv så som om artikeln var skriven av en tidning från något av följande länder: Storbritannien, USA, Tyskland, Sovjetunionen, Sverige. 

Exempel på nyhetsartiklar på liknande tema.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19632771.ab
https://www.expressen.se/nyheter/val2014/stefan-lofven-ar-ny-statsminister/


--------------------------
Länk ämnesprov A
https://ips.gu.se/digitalAssets/1455/1455935_delprov_a_9_13_sh.pdf

Länk ämnesprov B
https://ips.gu.se/digitalAssets/1455/1455934_delprov_b_9_13_sh.pdf
 Mänskliga rättigheter

1. Klicka på denna länk.
2. Läs rättigheterna (30 stycken).
3. Välj 5-6 stycken rättigheter som ni tycker är viktigast.
4. Motivera varför ni har valt just dessa rättigheter.

-------------------------

Till nästa lektionstillfälle ska vi ha koll på:

Vad som orsakade börskraschen 1929 i USA.
Hur man löser krisen med Roosevelts "New Deal".

Vad kollektiviseringen innebär i Sovjet
Vad en kulak är.
Vad femårsplanerna är och nackdelar med dessa (repetition från föregående termin).
Hur Sovjet styrs.
Vad Gulag innebär.


-----------------------------------------------------När ni är färdiga med Versaillesfreden:

Arbeta med mellankrigstiden på Gleerups historia. Se länk nedan:
https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/a67fc84e-db52-4a01-ad74-ededc7c0132e

Vi kommer se The Great Gatsby när jag kommer tillbaka.Utvecklingslinjer - första världskriget är slut.
 1. Gå in på länken om Versaillesfreden: Versaillesfreden på Gleerups historia.
 2. Hur hade ni velat formulera villkoren för freden?
  Motivera erat ställningstagande med hänvisningar till tiden innan kriget (1850-1919).
 3. Vad blir konsekvenserna av dina villkor för freden i framtiden?
  Följande begrepp måste finnas med i dina tankar:
  Nationalism, Imperialism
   
Utvecklingslinjer:
"Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet."
Kunskapskrav om utvecklingslinjer i Historia åk 9.
-----------------------------------------------------------------------
Undersök samhället - förslag på medborgarlön.


 • Vad är medborgarlön / basinkomst?
 • Hur påverkar medborgarlön / basinkomst de olika delarna i det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med medborgarlön / basinkomst?
 • Ta ställning för eller emot medborgarlön / basinkomst och motivera ditt ställningstagande.


Förhåll dig källkritiskt till information i dina källor.Förslag på källor:


https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/basinkomst-kan-leda-till-okad-fattigdom-i-finlandhttps://www.sydsvenskan.se/2016-06-03/medborgarlon-tack-men-nej-tack


Använd ekonomibegreppen nedan när du skriver svaren på dina frågor.


Ekonomibegrepp vi bör ha koll på så vi kan använda dom.

BNP
Inflation
Deflation
hög/lågkonjuktur
varor
tjänster
HDI (human development index)
export/import
kapital
skatt
ränta
aktie
fonder

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Historia:

 1. Välj ut 3 händelser och beskriv händelserna i kronologisk ordning.
 2. Resonera kring hur händelserna påverkat relationerna mellan stormakterna USA och Sovjetunionen (spändare eller mindre spända relationer). Använd begrepp ur listan när du beskriver händelserna och relationerna.
 • Jaltakonferensen (Tysklands delning)
 • Berlinblockaden
 • Luftbro
 • Förenta Nationerna (FN) (säkerhetsrådet, veto)
 • Järnridån
 • Marshallhjälpen/Marshallplanen
 • Berlinmuren
 • NATO
 • Warszawapakten
 • Kubakrisen
 • Koreakriget
 • Trumandoktrinen
 • Brezjnevdoktrinen
 • Mutual Assured Destruction (MAD)
 • Vietnamkriget
 • Glasnost
 • Perestrojka

 • Omfång. max 1 sida, storlek 12 i times new roman.