9F 2018-2019

Läsårsplanering 2018-2019:
Höstterminen - Geografi - handelsmönster, hållbar utveckling.
Vårterminen - Geografi - handelsmönster, hållbar utveckling, förberedelser inför nationella prov.


Etik och moral:

24/1: Mathias är sjuk. Arbeta med länkarna nedan för repetition av de etiska synsätten.


Ni kan läsa om de olika modellerna på följande länkar i Gleerups Religionsbok: pliktetikkonsekvensetiksinnelagsetik eller dygdetik

Ni kommer att se färdigt North Country nästa lektion.
 • Ni ska välja ut en händelse i filmen. 
 • Beskriva händelsen kortfattat
 • Förklara varför karaktärerna i händelsen agerar som de gör med hjälp av en eller två av de etiska modellerna ovan.

_______________________________


Uppgift - Var ska järnverket ligga?

Följande lokaliseringsfaktorer bestämmer var man placerar ett företag:

Råvaror
Arbetskraft
Marknad

För att se hur handel och kommunikation har förändrats över tid ska vi använda oss av exemplet kring ett järnverk någonstans i norra Europa.

Följ instruktionen på den här länken

_______________________________

Vi arbetar främst med följande förmågor under terminens gång:


 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt, samt för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.


Tidigare uppgifter:

Import och export på scb.se

 1. Vad innebär import?
 2. Vad innebär export?
 3. a) Vilka 10 länder exporterar Sverige mest till?
  b) Vilka 10 länder importerar Sverige mest från?
 4. Sveriges export behöver import. Förklara varför vi behöver importera för att kunna exportera.
 5. Kronans värde påverkar exporten står det i en rubrik på sidan. Vad menar man? Förklara.
 6. I diagrammet för Sveriges import och export 1982 - 2017 kan vi se förhållandet mellan import och export.
  a) Hur ser förhållandet ut mellan import och export år 1982?
  b) Utifrån förhållandet mellan import och export - Tror du svensk ekonomi är bra eller dålig 1982? Motivera ditt svar.
  c) Vad kan man göra för att öka exporten?