8B 2017-2018

Religion 14/5:

Arbeta med följande sidor på Gleerups. Ni behöver inte skriva ner era svar, men vi ska kunna diskutera dem muntligt.

Länk till sida på Gleerups

1. Vilka uppgifter har följande gudar inom Hinduismen:
a) Brahma och Sarasvati
b) Vishnu och Lakshmi
c) Shiva och Parvati

Länk till sida på Gleerups

2. Vad innebär:
a) Puja
b) Vrata
c) Diwalifesten


3. Hur är det att leva som Hindu i Sverige tror du? Resonera kring Hinduers möjligheter att utföra heliga handlingar och delta i högtider.


Om ni blir färdiga tidigt:

Läs sidorna och gör repetitionsfrågorna längst ned på sidan. Vi ska om ett par veckor kunna jämföra religionerna Hinduismen och Buddhismen tillsammans.

Länk till sida på Gleerups om Buddhas liv

Länk till sida på Gleerups om Buddhismens framväxt


Länk till sida på Gleerups om Centrala tankegångar
 
------------------------------------------
Revolutionerna
 


 • När hände:
  a) Självständighetsförklaringen som ledde till det amerikanska frihetskriget?
  b) Franska revolutionen?
 • a) Varför förklarar sig kolonierna i nordamerika självständiga från Storbritannien?
  b) Varför gör fransmännen revolution i Frankrike?

  I dina svar på punkten måste du göra kopplingar till tiden innan respektive händelse. Försök att tänka orsaker och vilka konsekvenser som följer.
 • Ge exempel på vad vårt samhälle idag har som kommer ur revolutionerna under slutet av 1700-talet.


Omfattning - max 1 sida, storlek 12 Times New Roman.

--------------------------------------------

13/4
Gör färdigt ert CV och eventuella andra uppgifter. När ni är färdiga  
 
Börja läs på sidorna om Amerikanska frihetskriget.
 
Vi ska kunna svara på följande frågor:
 1. När hände det amerikanska frihetskriget?
 2. Varför bryter sig kolonierna loss från Storbritannien och förklarar sig självständiga?
När vi är färdiga med Franska revolutionen ska vi också kunna svara på frågorna:

 1. Varför har vi läst om detta?
 2. Vad har dessa händelser haft för påverkan på oss idag?

-----------------------------------------------------------------------------
Inför praktiken:

Vad är viktigt för er när ni väljer jobb?

 1. Roligt jobb (vad är skoj?)
 2. Regelbundna arbetstider
 3. Slippa jobba hemma kvällar/helger
 4. Hög lön
 5. Säker arbetsmarknad
 6. Internationellt (arbeta utomlands)
 7. Omväxlande
 8. Röra sig utomhus
 9. Status
 10. Kräver inte utbildning
 11. Praktiskt / Arbeta med händerna
 12. Möta och jobba med människor
 1. Välj ut 5-6 av punkterna/siffrorna ovan.

2. Rangordna dessa efter den viktigaste till den mindre viktiga


3. Vilka jobb kan passa efter din lista?

4. Vilka egenskaper hos dig är viktigast för det jobb du valt?5. Skriv ett personligt brev och försök lyfta fram de egenskaper du tror är

viktiga på ett bra sätt för att göra reklam för dig själv inför en eventuell anställningsintervju.


Som hjälp kan du använda www.ams.se:
Gå in på Tips och råd och sedan vidare in på Personligt brev.
 

------------------------------------------------------


Historia Industriella revolutionen

Livet i gruvorna på Gleerups
Gör färdigt frågorna längt ned på sidan om Livet i gruvorna.

När ni är färdiga. Fundera över om källorna du läst från Brittiska parlamentary papers är en bra källa sett till kriterierna:


 • Äkthet (kan ni inte avgöra på denna - men vi får förutsätta att de är korrekt översatta från ursprungskällan).
 • Tid (kan källorna berätta om industrialiseringen i Storbritannien?)
 • Beroende (finns det oberoende källor som bekräftar varandra?)
 • Tendens (finns det någon orsak till att källorna kan vara tendensiösa/vinklade?)


När ni är färdiga.

Gå in på http://geacron.com/home-en/ och knappa in årtalet 1775. Bläddra sedan framåt till 1785.
Hur ser världen ut? Vilka stormakter har vi utifrån kartan?

Börja läs om det amerikanska frihetskriget på Gleerups.

Varför gör sig kolonierna självständiga?


----------------------------------
Geografi och Samhällskunskap:
 
 • Vad är klimatförändringar?
 • Vilka orsaker till klimatförändringar finns?
 • Ge några exempel på konsekvenser av klimatförändringar för:
   a) människor
   b) miljö
   c) samhällen
 • Ge några förslag på vad vi kan göra för att minska på klimatförändringarna.-----------------------------------------------------------------------
Geografi & Samhällskunskap

Ni har sett Leva på 1 dollar om dagen.

Hur påverkar ett sådant liv den:

 • sociala hållbarheten?
 • ekologiska hållbarheten?
 • ekonomiska hållbarheten?

Lever de ett hållbart liv? Utveckla och motivera ditt svar.
Vilka utmaningar står de som lever ett sådant liv inför?
Vilka lösningar kan öka hållbarheten för de i extrem fattigdom?Historia:

 1. Välj ut 3 händelser och beskriv händelserna i kronologisk ordning.
 2. Resonera kring hur händelserna påverkat relationerna mellan stormakterna USA och Sovjetunionen (spändare eller mindre spända relationer). Använd begrepp ur listan när du beskriver händelserna och relationerna.


 • Jaltakonferensen (Tysklands delning)
 • Berlinblockaden
 • Luftbro
 • Förenta Nationerna (FN) (säkerhetsrådet, veto)
 • Järnridån
 • Marshallhjälpen/Marshallplanen
 • Berlinmuren
 • NATO
 • Warszawapakten
 • Kubakrisen
 • Koreakriget
 • Trumandoktrinen
 • Brezjnevdoktrinen
 • Mutual Assured Destruction (MAD)
 • Vietnamkriget
 • Glasnost
 • Perestrojka

 • Omfång. max 1 sida, storlek 12 i times new roman.