7H

15/5 Kristendomen

Arbeta med sidorna på Gleerups. Målet är att förhöra er på frågorna till fredagens lektion.

Länk till Gleerups: Om landet där Jesus


1. Vad är en farisé?
2. Vad är en selot?
3. Vad är en Messias?


Länk till Gleerups: Heliga texter

4. Vad handlar det gamla testamentet om?
5. Vad handlar det nya testamentet om?
6. På vilket sätt skiljer sig Uppenbarelseboken från övriga texter i Nya testamentet?
13/4 Tempererade zonen och Polartrakterna

Tempererade zonen:
https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/6db1e06a-5149-4a4e-b533-9f28f4f0f27a


Svara på frågorna nedan i dokument delat med mig. Ni får gärna fortsätta i samma dokument som ni arbetat med tidigare om klimat.

 1. Vilka skillnader ser ni i klimatdiagrammen om Vancouver och Winnipeg?
 2. Varför är det skillnader i klimat mellan de båda orterna?
Polarklimat:
https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/2904d3bb-12d6-491a-86a5-f55116db113f
 1. Hur är klimatet i polarzonen?
 2. Vad har vi för natur i polarzonen?
 3. Sök bilder på tundra. Beskriv naturen.
 4. Vad har vi för klimat i Sverige?
 5. Fundera på varför barrskogen är vanligast i norr.
13/3 Tropikerna, frågor

 1. Att det regnar ofta i den tropiska regnskogen hörs på namnet. Förklara varför.
 2. Hur skiljer sig den tropiska regnskogen från savannen?
 3. På bilden om Savannen ser ni berget Kilimanjaro i bakgrunden. Det är snö på toppen. Hur kan det vara snö när berget ligger så nära ekvatorn?
 4. Hur högt är Kilimanjaro?
 5. Om det är 30°C på marken vid havsnivå. Hur är temperaturen vid toppen av Kilimanjaro?
Länk till tropikerna på Gleerups: https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/aa39e0bd-4845-41b4-965f-b75eb388ea7b?page=9999

När ni är färdiga. Läs nästa sida om den Subtropiska zonen.2/3 - Prov väder och klimat

Att kunna inför provet:
 • Hur mycket temperaturen sjunker med i °C / 100 meter upp i luften.
 • Varför vi får årstider (solen och jordens lutning).
 • Varför det är varmare och kallare på olika platser
 • Lufttryck - luft som värms upp stiger och bildar lågtryck. Det blåser alltid mot det lägre trycket.
 • Ju högre upp i luften desto lägre lufttryck.
 • Vattnets kretslopp
 • Nederbördstyper och hur de bildas.
 • Hur lufttryck och vattnets kretslopp samverkar.
 • Begreppen: lufttryck, sjöbris, landbris, avdunstning, kondensera, lågtryck, högtryck, temperatur, ekvator, atmosfär26/1 Mathias sjuk.

 • Arbeta först färdigt med frågorna om lufttryck om ni inte redan är färdiga med dom.
 • Fortsätt sedan med Vattnets kretslopp som jag lagt upp nedan.
 • Rita gärna de olika nederbördstyperna.
 • Får ni lite tid över - använd den som studietid och arbeta med uppgifter ni inte är färdiga med i so eller övriga ämnen.

Geografi: Väder och klimatzoner

Arbeta med sidan om vattnets kretslopp och nederbörd. När ni är färdiga med sidan ska ni kunna:


 • Vattnets kretslopp
 • Konvektiv nederbörd
 • Orografisk nederbörd
 • Frontnederbörd

Vattnets kretslopp och nederbörd - Gleerups
 

Klimatzoner på Gleerups

-------------------------------------

Vi kommer arbeta med följade sidor på gleerups efter kort genomgång av atmosfären.

Arbeta med sidan om solens påverkan på oss. När ni är färdiga med sidan ska ni kunna: 

 • Varför vi får årstider
 • Varför det är varmare på vissa platser och kallare på andra.
 • Vad en ekvator är.
 • Var tropikerna ligger.

Solens påverkan på oss - gleerups


Arbeta med sidan om högtryck och lågtryck. När ni är färdiga med sidan ska ni kunna:

 • Vad högtryck och lågtryck är för något.
 • Det blåser alltid mot det lägre trycket.
 • Hur lufttryck påverkar vindar med exempel:
   • Sjöbris
   • Landbris

Lufttryck (högtryck och lågtryck) - Gleerups

------------------------------------------

15/12 8:00 - 8:50

Arbeta med: 
 1. Er reseberättelse (se instruktionen nedan).
 2. Öva på kartövningarna Europas länder och Europas huvudstäder
 3. När er reseberättelse är färdig kommer vi arbeta med väder och klimat i Gleerups Geografi. Klicka på länken för att komma till kapitlet.Länkar till kartövningarna:
Världsdelarna och hav
Bergskedjor
20 rikaste länderna
Europas länder
Europas huvudstäder


När ni känner att ni kan dessa kartorna kan ni börja skriva på er Reseberättelse.


Geografi

Reseberättelse

1. Välj ut en plats du vill resa till.

2. Beskriv din resväg från Simrishamn (båt, flyg, bil, tåg).
3. Hur ser det ut på platsen du valt att resa till? Berätta om:
 • Väder
 • Hur ser naturen ut?Använd dig av https://www.google.se/maps/ sök på din plats och klicka på kartan för att få fram bilder.
 • Sevärdheter som kan vara värda att besöka


Geografi

9:05 - 10:00 + 10:05-11:25
Vi kommer arbeta vidare med städerna under passet och under tiden samtala en och en med Mathias.

Ni kommer bedömas i er:
 • användning av de tematiska kartorna i er stad.
 • resonemang kring hur de olika delarna hänger ihop.

Vi kommer arbeta vidare med kartor och namngeografi.

I kursplanen för geografi står det att vi ska ha koll på "namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter".

Vi måste tillsammans besluta vilket av detta vi ska öva på tills nästa gång.

Ni kommer bedömas efter följande:

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss/relativt god/god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.Länkar till kartövningar på seterra:
Världsdelarna och hav
Bergskedjor
20 rikaste länderna
Europas länder
Europas huvudstäder

10/11 Geografi (och samhällskunskap):

Skapa ett dokument och dela det med Mathias Berglund - döp dokumentet till Micropolis - markvärdeanalys.

1. Titta på bilden (du kan klicka på den för att förstora den):

I minikartan över er stad (placerad i mitten på bilden) finns det något som heter "Overlays". Där kan ni få fram olika tematiska kartor. Bland annat befolkningstäthet, täckning för polis och brandkår och värde på mark. Jag har valt att visa värdet på marken i bilden ovan.

Värdet på marken går från grått till rött. Rött betyder att värdet är högt, grått betyder att värdet är lågt.

2. Finns det några skillnader i hur många industriområden, bostadsområden, handelslokaler och kontor samt kraftverk som är utplacerade på den vänstra och högra sidan?
4. Titta på minikartan i mitten. På vilket sida av staden är värd mest (den vänstra eller högra)?
5. Vilka olika saker kan ni se påverka värdet på marken i bilden? Motivera varför de sakerna ni tänker påverkar värdet.


När ni är färdiga:


Gå in på: http://micropolis.mostka.com/

1. Försök bygga en stor stad med så lite kriminalitet och föroreningar som möjligt.

2. Spara ofta. Ni sparar på er edulife inloggning.

3. Om ni inte vill riskera att Godzilla attackerar er stad så väljer ni "Options" och sedan "Disasters" och ser till att dessa står som "off" i dialogrutan längst ner till höger på er skärm.


3. Jag vill kunna prata med er individuellt om hur ni har tänkt i byggandet av er stad. Därför måste ni kunna öppna er sparade stad även efter lovet.


Att tänka på:

 • Börja med att välja mellan att skapa ett kärnkraftverk eller ett kolkraftverk (kärnkraftverket är dyrare och riskerar att explodera (härdsmälta) men ger mer ström, kolkraftverket ger mindre ström men mer luftföroreningar). Det kan vara lämpligt att inte placera kraftverket och industriområden för nära dina bostadsområden. Glöm inte bort att koppla elnät mellan kraftverket och era områden.
 • Fundera över var du tänker att det kan vara lämpligt att placera bostäder, industriområden och handelslokaler och kontor för att få ut så mycket du kan av markens värde.
 • Använd er av de tematiska kartorna (overlays) för att se var kriminaliteten är som högst för er placering av polis- och brandkårsstationer.
 • Tänk på att järnvägar kan avlasta trafiken på vägar.
 • Flygplats och hamn behövs först i större städer.
Jobb man kan ha nytta av det här tänkesättet i?
 • Planarkitekt
 • Samhällsplanerare
Deadline: 17/11.

-----------------------------------------------------------------------------------

Religion:
Alternativ uppgift till Identitet:

Svara på frågorna i ett dokument med namnet: Liv inom judendomen [elevnamn]

Dela dokumentet med Mathias Berglund

Länk till Levnadsregler i Gleerups Religion

1. Läs "de 10 orden" igen.
a) Välj ut 3 levnadsregler.
b) Presentera de 3 levnadsreglerna du har valt.
c) Förklara hur de 3 levnadsreglerna påverkar din vardag om du lever efter dom.

Länk till Från morgon till kväll i Gleerups Religion

2.
a) Hur ofta bör man be om man är troende jude?
b) Vad betyder ordet "kosher"?
c) Ge 3 exempel på mat som inte är "kosher"?
d) Gå in på en restaurangsida och leta reda på restaurangens meny. Finns det något på menyn du inte kan äta om du är religiös jude?

Länk till Från vaggan till graven i Gleerups Religion

3.
a) Hur går det till när en nyfödd får sitt namn inom judendomen?
b) Alla nyfödda pojkar och de som byter religion till judendomen måste omskäras. Vad innebär det?
c) När man blir 13 år gammal genomgår man bar mitzva. Vad innebär det?
d) Finns det en motsvarighet till bar mitzva inom Kristendomen?
e) Äktenskapet är heligt inom judendomen. Kan två av samma kön gifta sig inom judendomen? Förklara.

Länk till Riter år efter år i Gleerups Religion

4.
a) Mellan vilka tidpunkter är sabbatsdagen?
b) Vad gör man under sabbatsdagen?
c) Försoningsdagen är en av de viktigaste högtiderna inom judendomen. Vad innebär den?


-------------------------------------------------------------------

Frågor Identitet:
1. Hur påverkar levnadsregler, ritualer och högtider en judes liv? Ge exempel och förklara hur man genomför ritualen eller högtiden.


2. Är det lätt eller svårt att leva som ortodox jude i Sverige idag? Motivera ditt svar med hur och varför? 
 • Ge exempel kopplade till: 
  • Regler för hur man ska leva
  • Saker man måste göra (ritualer)
  • Högtider man måste fira.
Omfång:
Max 1 sida, Times New Roman storlek 12.

Deadline:
Enligt överenskommelse


Uppgiften berör följande kunskapskrav:

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.